Vår lista över de tio största sjöarna i världen baseras på sjöarnas area och inte vattenvolym. Vi har även valt att ta med Kaspiska havet trots att det skulle kunna kallas en mindre ocean. Är du nyfiken på hur listan skulle se ut utan Kaspiska havet finns en notis längst ner!

10. Eriesjön 25 719 km²

Eriesjön| Bild av nicholas_t @ Flickr

Eriesjön | Bild av nicholas_t @ Flickr

Eriesjön är belägen i Nordamerika och gränsar i söder till delstaterna Ohio, Pennsylvania och New York, samt till väster till Michigan i USA. I norr ligger delstaten Ontario i Kanada. Sjön är avlång till utseendet och har ett medeldjup på ungefär 19 meter, djupaste punkten är 64 meter, och en vattenvolym på 483 km³. Sjön ligger på 174 meters höjd över havet och är 388 km lång med en maximal bredd på 92 km.

Sjön är en av de fem stora färskvattensjöarna i Stora sjösystemet i östra Nordamerika och var den sista av dessa som upptäcktes, detta av franska upptäcktsresande 1669.

9. Stora slavsjön 28 930 km²

Stora slavsjön| Bild av vibrant_art @ Flickr

Stora slavsjön | Bild av vibrant_art @ Flickr

Stora slavsjön ligger i Kanada i delstaten Nordvästterritorierna och är Nordamerikas djupaste sjö med den djupaste punkten på 614 meter. Det genomsnittliga djupet i sjön är dock 41 meter och totala vattenvolymen är 1580 km³. Sjön är belägen på 156 meters höjd över havet och är 480 km lång med en bredd mellan 19-109 km.

Området beboddes först av First Nations folket, Kanadas ursprungsbefolkning, som fortfarande bor i området än idag. Under 1930-talet upptäcktes guld i området vilket ledde till att staden Yellowknife bildades, vilket även blev delstatens huvudstad.

8. Malawisjön 30 044 km²

Malawi sjön| Bild av hiyori13 @ Flickr

Malawi sjön | Bild av hiyori13 @ Flickr

Malawisjön är Afrikas tredje största sjö och gränsar till Malawi (som namnet antyder), Tanzania och Moçambique. Den har ett genomsnittligt djup på 292 meter och ett maxdjup på 706 meter, och en vattenvolym på 8400 km³. Sjön uppskattas vara hela en till två miljoner år gammal och vattnet är väldigt klart. Den ligger på en höjd av 474 meter över havet och är 560-580 km lång med en maximal bredd på 75 km.

Sjön är rikaste i världen på fiskarter och här återfinns inte mindre än omkring 1000 arter av fisksorten ciklider. Runt och i sjön lever även krokodiler, flodhästar och leoparder för att nämna några få arter.

7. Stora björnsjön 31 080 km²

Stora björnsjön| Bild av wilsonhui @ Flickr

Stora björnsjön | Bild av wilsonhui @ Flickr

Stora björnsjön ligger i likhet med Stora slavsjön i kanadensiska Nordvästterritorierna. Sjön är Kanadas största, Nordamerikas fjärde största och har en strandlinje på 2719 km och ett maximalt djup på 446 meter men genomsnittet är 82 meter. Den är belägen på 156 meters höjd över havet och hem åt många laxartade fiskar såsom harr, röding och öring.

Sjön är belägen långt norr ut och täckt av is från sen november till juni, under denna period uppförs en isväg över sjön för att skicka förnödenheter till städer runt omkring. Sjön har en vattenvolym på 2236 km³.

6. Bajkalsjön 31 500 km²

Bajkal sjön| Bild av gabdurakhmanov @ Flickr

Bajkal sjön | Bild av gabdurakhmanov @ Flickr

Bajkalsjön är belägen på 455 meters höjd över havet i ryska Sibiriens södra delar. Den är världens djupaste sjö med ett imponerande djup på hela 1642 meter, genomsnitts djupet är 730 meter. Sjön är avlång till utseendet och är 636 km lång med en max bredd på 79 km. Sjön har en enorm vattenvolym tack vare till djup och rymmer hela 23 600 km³.

Här återfinns över 2600 ryggradslösa djurarter och av de kända är 93% endemiska (unika för sjön). Man har även funnit arter även i sjöns djupaste delar, i sjön återfinns även arter av simpor en fisksort som normalt bara återfinns i hav.

5. Tanganyikasjön 32 893 km²

Tanganyika| Bild av deepphoto @ Flickr

Tanganyika | Bild av deepphoto @ Flickr

Tanganyikasjön ligger i Centralafrika och utgör en naturlig gräns mellan Tanzania och Kongo-Kinshasa, den gränsar även till Burundi samt Zambia. Sjön är den näst djupaste i världen och har ett maximal djup på 1435 meter, medeldjupet är 570 meter. Vattenvolymen är 18900 km³ och sjön är 673 km lång och har en genomsnittlig bredd på 50 km.

Vill du bada så ligger genomsnitts temperaturen på behagliga 25 grader Celsius, men du får vara försiktig för här finns krokodiler, flodhästar samt vattenkobror.

4. Victoria 69 485 km²

Victoria| Bild av 56883654@N04 @ Flickr

Victoria | Bild av 56883654@N04 @ Flickr

Victoria ligger i Afrika och gränsar till Tanzania, Uganda och Kenya och ligger på en högslätt 1134 meter över havet. Sjön rymmer 2750 km³ vatten och har ett medeldjup på 40 meter och som djupast är den 82 meter. Sjön är ganska jämn i sin form och som längst 337 km och bredast 250 km.

Sjön fick sitt namn av John Hanning Speke som var den första europén att se sjön, han valde att uppkalla den efter drottning Victoria av Storbritannien.

3. Övre sjön 82 414 km²

Övre sjön| Bild av 44845752@N04 @ Flickr

Övre sjön | Bild av 44845752@N04 @ Flickr

Övre sjön är den största av Nordamerikas Stora sjöar och gränsar till Ontario i Kanada samt Michigan, Minnesota och Wisconsin i USA. Sjön har en vattenvolym på 12100 km³, och är med sin stora yta större än landet Tjeckien! Sjöns maximala djup är 406 meter men ligger genomsnittligen på 149 meter. Den är som längst 563 km och som bredast 257 km.

Sjön fick sitt namn då den ligger överst av de Stora sjöarna av franska upptäckare som döpte sjön till Lac Supérieur, på engelska heter sjön just Lake Superior.

Runt sjön finns stora fyndigheter av guld, järn och silver för att nämna några metaller, detta har medfört att städer runt staden är eller var gruvstäder.

2. Michigan-Huron 117 702 km²

Michigan-Huron| Bild av kayoticblue @ Flickr

Michigan-Huron | Bild av kayoticblue @ Flickr

Denna sjö är till ytan Nordamerikas största sjö och består av Michigansjön och Huronsjön som är sammanhängande. De gränsar till USA och Kanada och sundet mellan sjöarna är 8 km brett varav vi anser de vara en sjö. Sjön ligger på 176 meters höjd över havet och rymmer 8458 km³ vatten, djupaste punkten är 282 meter.

Under senaste istiden var dock sjöarna osammanhängande men vart efter isen smälte bildades Mackinacsundet som idag förbinder sjöarna.

1. Kaspiska havet 371 000 km²

Kaspiska havet| Bild av 127845272@N02 @ Flickr

Kaspiska havet | Bild av 127845272@N02 @ Flickr

Kaspiska havet är utan tvekan jordens största sjö med en yta över tre gånger större än tvåan. Den är dock omdiskuterad då vissa vill omnämna den som ocean. Sjön ligger under havsnivå på -28 meter och består, till skillnad från övriga på denna lista, av saltvatten och har en salthalt på 1,1%. Kaspiska havet gränsar mellan Europa och Asien mellan länderna Iran, Ryssland, Azerbajdzjan, Turkmenistan och Kazakstan.

Maxdjupet är 1025 meter och sjön rymmer ofantliga 78 200 km³ vatten! Sjön är rik på råolja och naturgas som utvinns. Sjön är även viktig för fisknäringen och här fiskas framförallt sill och karpfiskar. Högst salthalt har sjön i Kara-Bogaz-Kol bukten med 32%, bukten kan närmast liknas sumpmark. Att halten variera så kraftigt beror på inflöde av sötvatten i norr.


I denna lista har vi valt att ta med Kaspiska havet, hade denna uteslutits hade listan istället sett ut som följande:

Topp 10 största sjöarna fråntaget Kaspiska havet
10. Winnipegsjön (23 553 km²)
9. Eriesjön (25 719 km²)
8. Stora slavsjön (28 930 km²)
7. Malawisjön (30 044 km²)
6. Stora björnsjön (31 080 km²)
5. Bajkalsjön (31 500 km²)
4. Tanganyikasjön (32 893 km²)
3. Victoria (69 485 km²)
2. Övre sjön (82 414 km²)
1. Michigan-Huron (117 702 km²)


Alla bilder vi använder på Topp10Listor.se är licensierade under en Creative Commons-licens eller är i Public domain (”allmän egendom”.) De får därmed kopieras fritt eller sålänge upphovsman anges (se respektive bild för mer information). Vi reserverar för fel och ändringar.